MTC-19-ZP-06_Baranje_za_idavanje_potvrda_za_odobrena_licenca_-_Copy.docx