Име: Божидар Петроски

Пол: Машки

Националност: Македонец

Образование:

· во тек

Магистрант по технички науки на Градежен факултет при Универзитет „ Свети Кирил и Методиј’ Скопје

· 2013

Магистер по економски науки на Економски институт при Универзитет „ Свети Кирил и Методиј’ Скопје

· 2002

Дипломиран економист, Економски факултет при Универзитет „ Свети Кирил и Методиј’ Скопје

Работно искуство:

· Агенција за регулирање на железничкиот сектор на Република Македонија

· Агенција за спречување на перење на пари и финансирање на тероризам

Странски јазици:

· Англиски