Зоран Маневски

Роден 1957 година во Куманово


Образование:

Дипломиран економист


Работно искуство:

Државен советник во Министерство за транспорт и врски

Помошник директор во ЈП Чистота и Зеленило-Куманово

Државен секретар во Министерство за економија

Раководител на финансиско-комерцијален сектор во ЈП Водовод – Куманово

Советник во Совет на Општина Куманово

Член на Комисија за урбанизам и градежништво при Совет на општина Куманово

Член на Комисија за финансирање и буџет при Совет на општина Куманово