ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ 01/2018 за унапредување на 10 (десет) административни службеници во Министерството за транспорт и врски: 

Интерен_оглас.docx