Во прилог го објавуваме Извештајот за работа на инспекторот за безбедност во внатрешната пловидба за период октомври-декември 2017 година.

извештај_за_период_октомври-декември_2017_година.docx 

Извештај_октомври-декември_2017.xlsx