Во прилог конечната листа на распределени меѓународни транспортни дозволи за 2018 година

Конечна_распределба_на_меѓународни_транспортни_дозволи_за_2018_година.pdf