Содржини

Медиа Центар / Соопштенија

Дополнување на Конечната листа бр. 67-7281/1 од 20.05.2016 година на Министерството за транспорт и врски, за распределба на социјални станови под закуп во општина Прилеп

Превземете го Дополнувањето на Конечната листа бр. 67-7281/1 од 20.05.2016 година на Министерството за транспорт и врски, за распределба на социјални станови под закуп во општина Прилеп.