Министерот за транспорт и врски Владо Мисаловски изврши увид во градежните активности за изградба на нова наплатана станица во Романовце, како дел од проектот за изградба и инсталација на електронски систем за наплата на патарини во Република Македон