Министерот за транспорт и врски Горан Сугарески денеска го потпиша Меморандумот за развој на железничката мрежа меѓу Република Македонија и Република Бугарија. 

Со потпишувањето на овој меморандум двете земји се обрзуваат да ја доизградат пругата до границата со Бугарија, односно до Република Македонија. Министрите се согласуваат да превземат различни активности со цел подобрување на инфраструктурните и транспортните врски по должината на Коридорот VIII. 


Министерот Сугарески и минстерот Московски оставрија и билатерлана средба на која разговараа за идните активности што ќе ги превземат двете змеји во делот на транспортната политика.