Список на кандидати кои не го положиле испитот за возачи на 31.10.2008 година - 11/13/2008
Список на кандидати кои не го положиле испитот за возачи на 31.10.2008 година
повеќе...

Список на кандидати кои не го положиле испитот на 24.10.2008 година - 11/13/2008
Список на кандидати кои не го положиле испитот на 24.10.2008 година
повеќе...

Список на кандидати кои го положиле испитот за возачи на 17.10.2008 - 11/13/2008
Список на кандидати кои не го положиле испитот за возачи на 17.10.2008
повеќе...

Список на кандидати кои не го положиле испититот за возачи на 10.10.2008 година - 11/13/2008
Список на кандидати кои не го положиле испититот за возачи на 10.10.2008 година
повеќе...

Список на кандидати кои не го положиле испитот за возачи на 03.10.2008 година - 11/13/2008
Список на кандидати кои не го положиле испитот за возачи на 03.10.2008 година
повеќе...

Список на кандидати кои го положиле испитот за возачи на 31.10.2008 година - 11/13/2008
Список на кандидати кои го положиле испитот за возачи на 31.10.2008 година
повеќе...

Список на кандидати кои делумно го положиле испитот за професионална компетентност на управителот или од него овластено службено лице одговорно за превоз, одржан на 31 октомври 2008 година - 11/5/2008 повеќе...

Список на кандидати кои го положиле испитот за професионална компетентност на управителот или од него овластено лице одговорно за превоз одржан на 31 октомври 2008 година - 11/5/2008
Список на кандидати кои го положиле испитот за професионална компетентност на управителот или од него овластено лице одговорно за превоз одржан на 31 октомври 2008 година
повеќе...

Објава за испит - 10/29/2008
Министерството за транспорт и врски Ве известува дека полагањата на испитот за стручна оспособеност на возачите за превоз на опасни материи ќе се одржат на: - 10 ноември 2008 година (понеделник) во 17 часот, - 24 ноември 2008 година (понеделник) во 17 часот, - 08 декември 2008 година (понеделник) во 17 часот, - 22 декември 2008 година (понеделник) во 17 часот, во просториите на Машинскиот факултет во Скопје.
повеќе...

Испити - 10/28/2008
Комисијата за спроведување на испитите за добивање сертификат за професионална компетентност на управителот или овластеното лице одговорно за превоз
повеќе...


[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] 27 [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ]