Список на кандидати кои делумно го положиле испитот за професионална компетентност на управителот или од него овластено службено лице одговорно за превоз, одржан на 24 април 2009 година - 4/27/2009 повеќе...

Список на кандидати кои го положиле испитот за професионална компетентност на управителот или од него овластено лице одговорно за превоз одржан на 24 април 2009 година - 4/27/2009 повеќе...

Список на кандидати кои го положиле испитот за професионална компетентност на управителот или од него овластено лице одговорно за превоз одржан на 23 јануари 2008 година - 1/26/2009 повеќе...

Список на кандидати кои делумно го положиле испитот за професионална компетентност на управителот или од него овластено службено лице одговорно за превоз, одржан на 23 јануари 2008 година - 1/26/2009 повеќе...

СПИСОК НА КАНДИДАТИ КОИ ГО ПОЛОЖИЛЕ ИСПИТОТ ЗА ВОЗАЧИ НА 09.01.2009 ГОДИНА - 1/20/2009
СПИСОК НА КАНДИДАТИ КОИ ГО ПОЛОЖИЛЕ ИСПИТОТ ЗА ВОЗАЧИ НА 09.01.2009 ГОДИНА
повеќе...

Соопштение за одржување на испити за возачи - 1/13/2009
Министерството за транспорт и врски ги известува граѓаните на Република Македонија кои се заинтересирани за полагање на испит за добивање на сертификат за учество на возачите во меѓународниот патен сообраќај
повеќе...

Список на кандидати кои не го положиле испитот за возачи одржан на 26.12.2008 година - 1/2/2009 повеќе...

Список на кандидати кои го положиле испитот за возачи одржан на 26.12.2008 година - 1/2/2009 повеќе...

Список на кандидати кои делумно го положиле испитот за професионална компетентност на управителот или од него овластено службено лице одговорно за превоз, одржан на 19 декември 2008 година - 12/23/2008 повеќе...

Список на кандидати кои го положиле испитот за професионална компетентност на управителот или од него овластено лице одговорно за превоз одржан на 19 декември 2008 година - 12/19/2008 повеќе...


[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] 27 [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ]