Содржини

Огласна Табла / Испити

ИСПРАВКА : ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТОТ ЗА ДОБИВАЊЕ НА СЕРТИФИКАТ ЗА УЧЕСТВО НА ВОЗАЧИТЕ ВО МЕЃУНАРОДНИОТ ПАТЕН СООБРАЌАЈ

ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТOТ ЗА ДОБИВАЊЕ СЕРТИФИКАТ ЗА УЧЕСТВО НА ВОЗАЧИТЕ ВО МЕЃУНАРОДНИОТ ПАТЕН СООБРАЌАЈ КОЈ СЕ ЗАКАЖАНИ ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА 21.11.2016 ГОДИНА ВО 11:00/ 13:00/ 15:00 ЧАСОТ СЕ ОТКАЖАНИ
Огласна Табла / Испити

ИСПРАВКА : Полагање на испитот за добивање на сертификат за учество на возачите во меѓународниот патен сообраќај

ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТOТ ЗА ДОБИВАЊЕ СЕРТИФИКАТ ЗА УЧЕСТВО НА ВОЗАЧИТЕ ВО МЕЃУНАРОДНИОТ ПАТЕН СООБРАЌАЈ КОЈ Е ЗАКАЖАН ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА 28/11/2016 ВО 08:00 ЧАСОТ Е ОТКАЖАН