Министерството за транспорт и врски ги информира сите заинтересирани субјекти дека изработи измени на Закон за превоз во патниот сообраќај и целосно нов Закон за работното време на екипажот на возилата во патниот сообраќај и уредите за запишување во патниот сообраќај, кои ги објавуваме во прилог кон ова соопштение.

Се повикуваат сите засегнати субјекти да го дадат своето мислење по однос на предложените нацрт текстови но и доколку имаат и други предлози истите да ги достават најдоцна до петок 12.01.2018 годинана следните маил адреси:

  jasminka.sazdova@mtc.gov.mk и  elena.atanasovska@mtc.gov.mk

Предлог_закон_за_работно_време_на_возачи_и_тахографи.docx 

Предлог_измени_на_ЗППС.docx