Проектите во инфрастуктурата не запираат и тоа го докажуваме цел овој период

Објавено во: Галерија