Регистар на издадени и одземени лиценци 2010 година

превземи