Реконструкција на регионалниот пат Битола - Ресен - Буково

Објавено во: Галерија