Реконструкција на регионалниот пат Бошков мост - Дебар

Објавено во: Галерија