Пoчитувани,

 

Дозволете да Ве информирамe дека во рамките на СЕЕТО започна со реализација на под-проект CONNECTA "Стратешка рамка за имплементација на Интелегентни Транспортни Системи (ИТС) во основната / сеопфатна мрежа на TEN-T на WB6", која е една од областите на мерките за реформа на транспортот за поврзување.

 

Целта на овој под-прокетот е да се обезбеди стратешка рамка за ИТС (ERTMS, ITS, RIS, VTMIS, e-cargo) и ИТ систем (е-документи, интерфејси и сл.) распоредени на регионално ниво преку таргетирани акциони планови за секоја начин на траспорт и нивните интерфејси, како и да обезбеди поддршка и препораки до регионалните учесници за развивање на сопствена стратешка рамка.

 

За таа цел, Консултантите подготвија анкетни прашалници за англиски и македонски јазик кои можете да ги симнетe од следните линка. Пополнувањето на анкетните прашални не одзема многу време и ќе бидеме благодарни доколку ги пополните:

 

На македонски јазик : https://goo.gl/forms/J713IxP0nnzHIuDr1

 

На англиски јазик : https://goo.gl/forms/gq5yxkoFQyetz7yg2


Министерство за транспорт и врски