Почитувани,

Ве известуваме дека се откажува терминот на 26 јуни 2018 година од 11:00 до 14:30 часот за полагање на испит за Стручно оспособување на кандидати за учество во меѓународниот патен сообраќај.

Се закажува термин на 22 јуни 2018 година од 11:30-15:00 часот за полагање на испит за Стручно оспособување на кандидати за учество во меѓународниот патен сообраќај.