Министерството за транспорт и врски ги известува превозниците кои вршат меѓународен превоз на стока кои во периодот од 13-15 Октомври 2017 година електронски аплицирале за ЕКМТ дозволи за 2018 година,  согласно член 16 од Уредбата за начинот на распределба, дистрибуција и ревизија на искористеноста на дозволи за меѓународен превоз на стоки, дека прелиминарната листа од распределбата на ЕКМТ дозволи за 2018 година ќе биде објавена денес 29.11.2017 година на веб сајтот на Министерството за транспорт и врски.