Започна реконструкцијата на регионалниот пат во Чучер Сандево

Објавено во: Галерија