Содржини

Формулари

Лице за известување за неправилности и сомнежи, за измами или корупција

Драган Симоновски Министерство за траснспорт и врски Ул. „Даме Груев“ бр. 6 - Скопје електронска пошта: dragan.simonovski@mtc.gov.mk телефон: 02/ 3 145-436, моб. 071/289-499