Во тек е реконструкција на регионалниот пат Росоман -Кавадарци.