Министерството за транспорт и врски во соработка со ЈП за Државни патишта отпочнаа со реализација на проектот за реконструкција на 12 (дванаесет) регионални патни правци со вкупна должина 166 километри. 

ЈП за Државни патишта веќе потпиша договор со проектанска компанија за изработка на концептуални проекти и тие проекти се очекува  да бидат завршени за четири месеци.

По изработката на конкретните проекти ќе се пристапи кон реконструкција на следниве патни правци:

 1. Регионален пат Р1207, Младо Нагоричане - граница Пелинце, во должина од 19 километри
 2. Државен пат А3е, Делчево - Звегор, во должинаод 5 километри
 3. Државен пат А4, Струмица - Ново Село – граница со Р. Бугарија, во должинаод 20 километри
 4. Регионален пат Р1106, Јурумлери - Драчево, во должинаод 5 километри
 5. Регионален пат Р1107, Кавадарци - Росоман, во должинаод 11 километри
 6. Регионален пат Р1109, Дедели - Фурка - Богданци – Гевгелија,во должина 24 од километри
 7. Регионален пат Р1204, Куманово - Свети Николе, во должинаод 25 километри
 8. Регионален пат Р1209, Тетово - Попова Шапка, во должинаод 15 километри
 9. Регионален пат Р1302, Делчево - Пехчево, во должинаод 15 километри
 10. Регионален пат Р1304, Берово - Виница, во должинаод 7 километри
 11. Регионален пат Р1305, Битола - Демир Хисар, водолжинаод 10 километри
 12. Регионален пат R2131, Драчево - Орешани - Таор, во должинаод 10 километри

Средствата за реконструкција на овие патни правци се обезбедени од Светска банка, а инвестиционата вредност изнесува 14 милиони евра.

Владата на Република Македонија е целосно фокусирана на изградба и реконструкција на патната инфраструктура во Република Македонија, се со цел да се овозможи поквалитетен живот на граѓаните и економски раст и развој на земјата.