Почитувани превозници,

Согласно новонастаната состојба поради одлуката на Република Грција за намалување на бројот на ЕКМТ дозволи со важност и за Република Грција од 90 ЕКМТ дозволи на 60 ЕКМТ дозволи направена еизмена на Планот за распределба на меѓународните транспортни дозволи за 2018 година и истата е објавена во Службен весник на Република Македонија бр.184 од 15.12.2017 година.

 Врз основа на измената на Планот објавена во  Службен весник на Република Македонија и добиени согласности од страна на 21 превозник, извршена е замена на 15 ЕКМТ дозволи со важност и за Република Грција за возила со Еуро 5 стандард со обични ЕКМТ дозволи за возила со Еуро 5 стандард и 15 ЕКМТ дозволи со важност и за Република Грција за возила со Еуро 6 стандард со обични ЕКМТ дозволи за возила со Еуро 6 стандард.

Направените измени кај овие ЕКМТ дозволи се наведени во табелата подолу, а останатите податоци објавени во прелиминарна распределба на 29.11.2017 година остануваат непроменети за сите превозници.   

м.б на превозник

Отстапува

Добива

Назив на превозник

5671671

Г6

O6

ФРУТАЛЕКС-ТРАНС КОМПАНИ

6249213

Г6

O6

ИНТЕР-ЕКСПРЕС

4981979

Г6

О6

ШТУЗ

4981979

Г5

О5

ШТУЗ

5488826

Г6

О6

ЛЕМЕКС ТРАНСПОРТ

5488826

Г5

О5

ЛЕМЕКС ТРАНСПОРТ

5488826

Г5

О5

ЛЕМЕКС ТРАНСПОРТ

6703020

Г6

О6

СТИЛ ЛОГИСТИК

5624789

Г6

О6

ДИЕМ-ТРАНСПОРТ

5624789

Г5

О5

ДИЕМ-ТРАНСПОРТ

6067530

Г6

О6

АТЛАНТИК-ТРАНС

4123395

Г6

О6

ПЕТРУШ-ТРАНС ТРИО

4650999

Г6

О6

ЕМША-ШПЕД

4650999

Г5

О5

ЕМША-ШПЕД

5885710

Г6

О6

ДЕУС БиБ

5885710

Г5

О5

ДЕУС БиБ

4408802

Г6

О6

ДЕНИ ИНТЕРНАЦИОНАЛ

4408802

Г5

О5

ДЕНИ ИНТЕРНАЦИОНАЛ

5550980

Г6

О6

БОМИ 10 ЛОГИСТИК

5900506

Г5

О5

РИВЕ ШПЕД

5900506

Г5

О5

РИВЕ ШПЕД

6391818

Г6

О6

ДЕЛТА ТРАНСПОРТ

6740804

Г5

О5

РИА КОМЕРЦ 1991

6429521

Г5

О5

ВИКМАР ТРАНСПОРТ

5148545

Г5

О5

МЕМ-ВОЧАР

4436857

Г5

О5

БОКИ

4436857

Г5

О5

БОКИ

4130405

Г6

О6

КАВ-КОМЕРЦ

4825608

Г5

О5

ОРКАН ИМПЕКС

4177100

Г6

О6

ЛИДО

ВАЖНА НАПОМЕНА

Ве известуваме дека поради изменетиот број на ЕКМТ дозволи со важност и за Република Грција сите спогодби/изјави за размени на ЕКМТ дозволите кои  претходно ги доставивте во писарницата на Министерството не важат, односно во текот на утрешниот ден 21.12.2017 година до 16:30 часот преку писарницата на Министерството треба да доставите нови спогодби/изјави за размена на сите видови ЕКМТ дозволи, за истите да можат да бидат разгледани од страна на Комисијата и опфатени во конечната листа на ЕКМТ дозволите за 2018 година.

Комисија за распределба на ЕКМТ дозволи