Лични податоци

Горан Сугарески

Дата на раѓање: 03 Август, 1973 година

Место на раѓање: Прилеп

Образование:

•  • Магистерски студии - Магистер по политички науки ;

•  • Високо образование - Дипломиран правник , Универзитет “ Св. Кирил и Методиj “,

Правен факултет Јустинијан Први ;

Работно искуство:

•  • 2008 - 2016 Пратеник во Собрание на Република Македонија; - Член на парламентарна делегација за соработка со НАТО

•  Член на комисија за прашања за избори и именувања

•  Член на законодавно правна комисија

•  Член на комисија за одбрана и безбедност

•  Заменик член на комисја за земјоделство, шумарство и водостапaнство

•  2015 - 2016 Координатор на пратеничка група

•  2013 - 2015 Заменик координатор на пратеничка група

•  2003 - 2008 Државен службеник во локална самоуправа – kомунален инспектор во Општина Прилеп;

•  2000-2003 Советник во советот на Општина Прилеп ;

Познавање на јазик : Англиски