Lajmerime me te reja
 
 
Komunikatë publike - 9/30/2014
Të nderuar, Ju njohtojmë se Ministria për Transport dhe Lidhje, nesër (1 tetor 2014) do të publikojë shpalljen e miratimit të orareve për linjat e reja ose ndryshim e orarit të linjave të miratuara në linjat ndërkomunale dhe ndërkombëtare për transport të udhëtarëve.
Mё shumё...

Banka Botërore miratoi 70,98 milionë dollarë për përmirsimin e rrjetit rrugor - 9/24/2014
Banka Botërore miratoi një kredi prej 70,98 milionë dollarë për Projektin për rehabilitimin e rrugëve magjistrale dhe regjionale të Republikës së Maqedonisë. Projekti synon të përmirësojë lidhjen e rrugëve të zgjedhura magjistrale dhe regjionale, kryesisht korridoret 8 dhe 10, dhe për të forcuar kapacitetet e Ndërmarjes publike për rrugët shtetërore për çështjet e sigurisë së rrugëve dhe rezistencës ndaj ndryshimeve klimatike.
Mё shumё...

Është rritur numri i udhëtarëve në aeroportet gjatë verës - 9/19/2014
Ju informojmë se në muajin qershor, korrik dhe gusht të vitit 2014 aeroportet në Maqedoni kanë pasur një rritje të numrit të udhëtarëve në krahasim me të njëjtën periudhë në 2013. Gjegjësisht, në këto tre muajt e vitit 2014 të dy aeroportet në vend-aeroportit ne Shkup “Aleksandri i Madh” dhe aeroportit ne Ohër “Shën. Apostol Pavle” janë transportuar gjithsej 430.367 udhëtarë, ndërsa në të njëjtën periudhë të vitit të kaluar janë transportuar 367.473 udhëtarë.
Mё shumё...

Fillon rikonstruksioni i infrastrukturës hekurudhore nga Korridori 10 - 7/9/2012
Qeveria sot e paralajmëroi fillimin zyrtar të rikonstruksionit të infrastrukturës hekurudhore nga Korridori 10, me përgatitje të studimeve projektuese dhe dokumentacionit projektues për pjesët hekurudhore Kumanovë-Deladrovcë, Draçevë-Veles dhe Manastir-Kremenicë. Projekti në vlerë prej 1,4 milionë eurove financohet me 1,24 milionë euro nga IPA komponentet për zhvillim rajonal dhe 200 mijë euro mjete nga Buxheti i Republikës së Maqedonisë.
Mё shumё...

Janë hapur shpallje për ndërtimin e qendrave blerëse-distributive - 7/3/2012
Ministria e Transportit dhe Lidhjeve me anë të ankandit elektronik shet tokë ndërtimore shtetërore dedikuar për ndërtimin e qendrave blerëse-distributive për prodhime bujqësore në Vallandovë dhe Resnjë.
Mё shumё...

Janakieski: Deri tani janë legalizuar mbi 25.000 objekte - 6/7/2012
Ministri i Transportit dhe Lidhjeve pasdite realizoi takim pune me kryetarin e Komunës së Manastirit Vlladimir Taleski, kurse mandej, sëbashku ju ndanë vendime për legalizim më shumë familjeve nga Manastiri, respektivisht vendime për përcaktim të statusit juridik të objekteve të ndërtuara pa leje në komunë.
Mё shumё...

Janë mbajtur ankande publike për ndërtimin e dy garazheve me kate në Komunën Qendër - 6/7/2012
Ju njoftojmë se sot u mbajt ankand publik elektronik për tjetërsimin e tokës ndërtimore, pronë e Republikës së Maqedonisë, që gjendet në Komunën Qendër, e dedikuar për ndërtimin e suprastrukturës komunale – garazhë me kate, e paraparë me Planin e detajuar urbanistik, rajoni qendror i Qytetit të Shkupit “Unaza e vogël” në Komunën Qendër.
Mё shumё...

Janë mbajtur trajnime për punëtorët dhe inspektorët komunal nëpër komunat në Republikën e Maqedonisë - 6/7/2012
Ju njoftojmë se në periudhën e kaluar Ministria e Transportit dhe Lidhjeve në bashkëpunim me Bashkësinë e njësive të vetëqeverisjes lokale, Ministrinë për Punë të Brendshme dhe Inspektoratin shtetëror komunal realizoi trajnim për të punëtorët dhe inspektorët komunal në komunat e Republikës së Maqedonisë. Tema e trajnimit në fjalë ishte implementimi i dispozitave të Ligjit për pastërti publike dhe zbatimi i drejtë i dispozitave të Ligjit për kundravajtje.
Mё shumё...

Ministri Janakieski në takim pune në Republikën e Serbisë – 6.6.2012 - 6/6/2012
Ju njoftojmë se ministri për Transport dhe Lidhje, Mile Janakieski sot qëndron për vizitë pune në Republikën e Serbisë.
Mё shumё...

Ministri Janakieski realizoi takim me kryetarin e Konferencës Evropiane për aviacion civil Radu - 6/5/2012
Ju njoftojmë se sot ministri i Transportit dhe Lidhjeve Mile Janakieski realizoi takim me përfaqësues të lartë të Konferencës Evropiane për aviacion civil (ECAC), respektivisht me kryetarin e ECAC, Katalin Radu dhe me sekretarin e përgjithshëm z. Salvatore Shakitano.
Mё shumё...