Lajmerime me te reja
 
 
LAJMËRIM - 10/15/2014
Ministria e Transportit dhe Lidhjeve i fton transportuesit të cilët kanë aplikuar në shpalljen publike për shpërndarjen elektronike të orareve për kryerjen e linjave të autobusëve në transportin ndërkomunal dhe ndërkombëtar rrugor i cili u zhvillua nga 01 deri më 02 tetor 2014, të marrin pjesë në shpërndarjen elektronike publike të linjave për autobus në sallën e konferencave në Qendrën Sportive "Boris Trajkovski" në Shkup, më 16.10.2014 (e enjte) në 10:30.
Mё shumё...

Edhe 15 ditë paraqitje për trajnimin e gjuhës angleze për taksistët - 10/10/2014
Të nderuar, Ju informojmë se në vazhdueshmëri është paraqitja për trajnimin e gjuhës angleze për shoferat e taksive. Afati i fundit për aplikim është 25/10/2014.
Mё shumё...

LAJMËRIM - Deri tek transportuesit që kryejnë transportin ndërkombëtar të mallrave - 10/6/2014
Ju njoftojmë se nga periudha 10.10.2014 (e premte) duke filluar nga ora 00:00 deri në 15.10.2014 (e mërkurë) në ora 24:00 do të kryhet aplikimi vjetor në mënyr elektronike për shpërndarjen e lejeve CEMT për 2015 dhe përgatitjen e një plani individual si rezervimin e licencave individuale për transportin e mallrave për 2015.
Mё shumё...

Komunikatë publike - 9/30/2014
Të nderuar, Ju njohtojmë se Ministria për Transport dhe Lidhje, nesër (1 tetor 2014) do të publikojë shpalljen e miratimit të orareve për linjat e reja ose ndryshim e orarit të linjave të miratuara në linjat ndërkomunale dhe ndërkombëtare për transport të udhëtarëve.
Mё shumё...

Banka Botërore miratoi 70,98 milionë dollarë për përmirsimin e rrjetit rrugor - 9/24/2014
Banka Botërore miratoi një kredi prej 70,98 milionë dollarë për Projektin për rehabilitimin e rrugëve magjistrale dhe regjionale të Republikës së Maqedonisë. Projekti synon të përmirësojë lidhjen e rrugëve të zgjedhura magjistrale dhe regjionale, kryesisht korridoret 8 dhe 10, dhe për të forcuar kapacitetet e Ndërmarjes publike për rrugët shtetërore për çështjet e sigurisë së rrugëve dhe rezistencës ndaj ndryshimeve klimatike.
Mё shumё...

Është rritur numri i udhëtarëve në aeroportet gjatë verës - 9/19/2014
Ju informojmë se në muajin qershor, korrik dhe gusht të vitit 2014 aeroportet në Maqedoni kanë pasur një rritje të numrit të udhëtarëve në krahasim me të njëjtën periudhë në 2013. Gjegjësisht, në këto tre muajt e vitit 2014 të dy aeroportet në vend-aeroportit ne Shkup “Aleksandri i Madh” dhe aeroportit ne Ohër “Shën. Apostol Pavle” janë transportuar gjithsej 430.367 udhëtarë, ndërsa në të njëjtën periudhë të vitit të kaluar janë transportuar 367.473 udhëtarë.
Mё shumё...

Fillon rikonstruksioni i infrastrukturës hekurudhore nga Korridori 10 - 7/9/2012
Qeveria sot e paralajmëroi fillimin zyrtar të rikonstruksionit të infrastrukturës hekurudhore nga Korridori 10, me përgatitje të studimeve projektuese dhe dokumentacionit projektues për pjesët hekurudhore Kumanovë-Deladrovcë, Draçevë-Veles dhe Manastir-Kremenicë. Projekti në vlerë prej 1,4 milionë eurove financohet me 1,24 milionë euro nga IPA komponentet për zhvillim rajonal dhe 200 mijë euro mjete nga Buxheti i Republikës së Maqedonisë.
Mё shumё...

Janë hapur shpallje për ndërtimin e qendrave blerëse-distributive - 7/3/2012
Ministria e Transportit dhe Lidhjeve me anë të ankandit elektronik shet tokë ndërtimore shtetërore dedikuar për ndërtimin e qendrave blerëse-distributive për prodhime bujqësore në Vallandovë dhe Resnjë.
Mё shumё...

Janakieski: Deri tani janë legalizuar mbi 25.000 objekte - 6/7/2012
Ministri i Transportit dhe Lidhjeve pasdite realizoi takim pune me kryetarin e Komunës së Manastirit Vlladimir Taleski, kurse mandej, sëbashku ju ndanë vendime për legalizim më shumë familjeve nga Manastiri, respektivisht vendime për përcaktim të statusit juridik të objekteve të ndërtuara pa leje në komunë.
Mё shumё...

Janë mbajtur ankande publike për ndërtimin e dy garazheve me kate në Komunën Qendër - 6/7/2012
Ju njoftojmë se sot u mbajt ankand publik elektronik për tjetërsimin e tokës ndërtimore, pronë e Republikës së Maqedonisë, që gjendet në Komunën Qendër, e dedikuar për ndërtimin e suprastrukturës komunale – garazhë me kate, e paraparë me Planin e detajuar urbanistik, rajoni qendror i Qytetit të Shkupit “Unaza e vogël” në Komunën Qendër.
Mё shumё...