Lajmerime me te reja
 
 
Është rritur numri i udhëtarëve në aeroportet gjatë verës - 9/19/2014
Ju informojmë se në muajin qershor, korrik dhe gusht të vitit 2014 aeroportet në Maqedoni kanë pasur një rritje të numrit të udhëtarëve në krahasim me të njëjtën periudhë në 2013. Gjegjësisht, në këto tre muajt e vitit 2014 të dy aeroportet në vend-aeroportit ne Shkup “Aleksandri i Madh” dhe aeroportit ne Ohër “Shën. Apostol Pavle” janë transportuar gjithsej 430.367 udhëtarë, ndërsa në të njëjtën periudhë të vitit të kaluar janë transportuar 367.473 udhëtarë.
Mё shumё...

Fillon rikonstruksioni i infrastrukturës hekurudhore nga Korridori 10 - 7/9/2012
Qeveria sot e paralajmëroi fillimin zyrtar të rikonstruksionit të infrastrukturës hekurudhore nga Korridori 10, me përgatitje të studimeve projektuese dhe dokumentacionit projektues për pjesët hekurudhore Kumanovë-Deladrovcë, Draçevë-Veles dhe Manastir-Kremenicë. Projekti në vlerë prej 1,4 milionë eurove financohet me 1,24 milionë euro nga IPA komponentet për zhvillim rajonal dhe 200 mijë euro mjete nga Buxheti i Republikës së Maqedonisë.
Mё shumё...

Janë hapur shpallje për ndërtimin e qendrave blerëse-distributive - 7/3/2012
Ministria e Transportit dhe Lidhjeve me anë të ankandit elektronik shet tokë ndërtimore shtetërore dedikuar për ndërtimin e qendrave blerëse-distributive për prodhime bujqësore në Vallandovë dhe Resnjë.
Mё shumё...

Janakieski: Deri tani janë legalizuar mbi 25.000 objekte - 6/7/2012
Ministri i Transportit dhe Lidhjeve pasdite realizoi takim pune me kryetarin e Komunës së Manastirit Vlladimir Taleski, kurse mandej, sëbashku ju ndanë vendime për legalizim më shumë familjeve nga Manastiri, respektivisht vendime për përcaktim të statusit juridik të objekteve të ndërtuara pa leje në komunë.
Mё shumё...

Janë mbajtur ankande publike për ndërtimin e dy garazheve me kate në Komunën Qendër - 6/7/2012
Ju njoftojmë se sot u mbajt ankand publik elektronik për tjetërsimin e tokës ndërtimore, pronë e Republikës së Maqedonisë, që gjendet në Komunën Qendër, e dedikuar për ndërtimin e suprastrukturës komunale – garazhë me kate, e paraparë me Planin e detajuar urbanistik, rajoni qendror i Qytetit të Shkupit “Unaza e vogël” në Komunën Qendër.
Mё shumё...

Janë mbajtur trajnime për punëtorët dhe inspektorët komunal nëpër komunat në Republikën e Maqedonisë - 6/7/2012
Ju njoftojmë se në periudhën e kaluar Ministria e Transportit dhe Lidhjeve në bashkëpunim me Bashkësinë e njësive të vetëqeverisjes lokale, Ministrinë për Punë të Brendshme dhe Inspektoratin shtetëror komunal realizoi trajnim për të punëtorët dhe inspektorët komunal në komunat e Republikës së Maqedonisë. Tema e trajnimit në fjalë ishte implementimi i dispozitave të Ligjit për pastërti publike dhe zbatimi i drejtë i dispozitave të Ligjit për kundravajtje.
Mё shumё...

Ministri Janakieski në takim pune në Republikën e Serbisë – 6.6.2012 - 6/6/2012
Ju njoftojmë se ministri për Transport dhe Lidhje, Mile Janakieski sot qëndron për vizitë pune në Republikën e Serbisë.
Mё shumё...

Ministri Janakieski realizoi takim me kryetarin e Konferencës Evropiane për aviacion civil Radu - 6/5/2012
Ju njoftojmë se sot ministri i Transportit dhe Lidhjeve Mile Janakieski realizoi takim me përfaqësues të lartë të Konferencës Evropiane për aviacion civil (ECAC), respektivisht me kryetarin e ECAC, Katalin Radu dhe me sekretarin e përgjithshëm z. Salvatore Shakitano.
Mё shumё...

Transportuesit të kënaqur nga masat e reja qeveritare, presin përmirësim të parkut të vozitjes dhe kualitetit të shërbimeve - 6/5/2012
Pakoja e re ekonomiko-sociale që e solli Qeveria do ta lehtësojë punën e transportuesve dhe do të kontribojë në përmirësimin e parkut të vozitjes dhe kualitetin e shërbimeve për udhëtarët, vlerësuan nga Shoqata e transportuesve “Lindja” në takimin me ministrin e Transportit dhe Lidhjeve Mile Janakieski.
Mё shumё...

Gjykata tregtare në Londër solli vendim në të mirë të Maqedonisë në kontestin me TARBS - 6/4/2012
Gjykata tregtare në Londër solli vendim në dobi të Maqedonisë në kontestin me TARBS Evropa SA, e cila i tërhoqi të gjitha ankesat kundër Republikës së Maqedonisë, Qeverisë dhe Ministrisë së Transportit dhe Lidhjeve dhe u pajtua t'i paguajë harxhimet për procedurën për mbrojtje të ankesës.
Mё shumё...