Lajmerime me te reja
 
 
Ftesë për media - 1/19/2015
Të nderuar,
Mё shumё...

Lajmërim për opinionin - 1/14/2015
Të nderuar, Ju njoftojmë se Ministria e Transportit dhe Lidhjeve ka nënshkruar një marrëveshje me kopanin me kosto të ulët " Wizz Air" për mbështetje financiare për futjen e fluturimeve të reja nga aeroporti Aleksandri i Madh në aeroportin e Shkupit dhe Shën.Apostol Pavle në Ohër në periudhë prej 2015-2018.
Mё shumё...

Ftesat për mediat - 12/30/2014 Mё shumё...

Janakieski: Nuk jam i kënaqur me punën e ,,Rrugëve të Maqedonisë,, - 12/29/2014 Mё shumё...

Lajmërim - 12/17/2014
Në përputhje me nenin 8-b të Ligjit për transport rrugor (Gazeta zyrtare e R.M nr. 68/04, 127/06, 114/09, 83/10, 140/10, 17/11, 53/11, 12/06, 23/13, 120/13, 163/13, 187/13, 42/14, 112/14 dhe 166/14) dhe nenin 4 të Rregullores për mënyrën, procedurën dhe programit për dhënien e provimit për certifikatën për pjesmarrjen e shoferëve në transportin ndërkombëtar rrugor, forma dhe përmbajtja e certifikatës për dhënien e provimit dhe të certifikatës (Gazeta zyrtare e R.M nr. 39/07, 4/08, 20/09, 149/09, 88/12 dhe 127/14), Ministria e Transportit dhe Lidhjes cakton datat e orareve për mbajtjen e provimeve elektronike të provimit për certifikatën e pjesëmarrjes së shoferëve në transportin ndërkombëtar rrugor më 23 dhjetor 2014 në orën 12 dhe 23 dhjetor 2014 në orën 14.
Mё shumё...

Lëshohet në përdorim objekti i parë industrial në zonën e Qojlija - 12/14/2014
Në zonën industriale në komunën e Petrovecit Qojlija sot zyrtarisht është lëshuar në përdorim objekti i parë i përfunduar. Bëhet fjalë për qendrën logjistike me një sipërfaqe prej 3500 metra katror të kompanisë "Globko Logjistik", e cila merret me Shërbime Postare dhe në të njëjtën janë punësuar 40 njerëz të rinj.
Mё shumё...

Janakieski kerkoi që një pjesë e rrugës të re "Rruga e mëndafshit" (Silk Road), të kalon edhe nepër Maqedoni - 12/12/2014
Ministri maqedonas i Transportit dhe Lidhjeve Mile Janakieski prezantoi projektet aktuale të infrastrukturës dhe të transportit në Maqedoni në konferencën ndërkombëtare "Rrugët e mëndafshit: frymëzim dhe mundësi", të mbajtur sot në Stamboll.
Mё shumё...

LAJMËRIM - 10/15/2014
Ministria e Transportit dhe Lidhjeve i fton transportuesit të cilët kanë aplikuar në shpalljen publike për shpërndarjen elektronike të orareve për kryerjen e linjave të autobusëve në transportin ndërkomunal dhe ndërkombëtar rrugor i cili u zhvillua nga 01 deri më 02 tetor 2014, të marrin pjesë në shpërndarjen elektronike publike të linjave për autobus në sallën e konferencave në Qendrën Sportive "Boris Trajkovski" në Shkup, më 16.10.2014 (e enjte) në 10:30.
Mё shumё...

Edhe 15 ditë paraqitje për trajnimin e gjuhës angleze për taksistët - 10/10/2014
Të nderuar, Ju informojmë se në vazhdueshmëri është paraqitja për trajnimin e gjuhës angleze për shoferat e taksive. Afati i fundit për aplikim është 25/10/2014.
Mё shumё...

LAJMËRIM - Deri tek transportuesit që kryejnë transportin ndërkombëtar të mallrave - 10/6/2014
Ju njoftojmë se nga periudha 10.10.2014 (e premte) duke filluar nga ora 00:00 deri në 15.10.2014 (e mërkurë) në ora 24:00 do të kryhet aplikimi vjetor në mënyr elektronike për shpërndarjen e lejeve CEMT për 2015 dhe përgatitjen e një plani individual si rezervimin e licencave individuale për transportin e mallrave për 2015.
Mё shumё...