Lajmerime me te reja
 
 
Lajmërim - 12/17/2014
Në përputhje me nenin 8-b të Ligjit për transport rrugor (Gazeta zyrtare e R.M nr. 68/04, 127/06, 114/09, 83/10, 140/10, 17/11, 53/11, 12/06, 23/13, 120/13, 163/13, 187/13, 42/14, 112/14 dhe 166/14) dhe nenin 4 të Rregullores për mënyrën, procedurën dhe programit për dhënien e provimit për certifikatën për pjesmarrjen e shoferëve në transportin ndërkombëtar rrugor, forma dhe përmbajtja e certifikatës për dhënien e provimit dhe të certifikatës (Gazeta zyrtare e R.M nr. 39/07, 4/08, 20/09, 149/09, 88/12 dhe 127/14), Ministria e Transportit dhe Lidhjes cakton datat e orareve për mbajtjen e provimeve elektronike të provimit për certifikatën e pjesëmarrjes së shoferëve në transportin ndërkombëtar rrugor më 23 dhjetor 2014 në orën 12 dhe 23 dhjetor 2014 në orën 14.
Mё shumё...

Lëshohet në përdorim objekti i parë industrial në zonën e Qojlija - 12/14/2014
Në zonën industriale në komunën e Petrovecit Qojlija sot zyrtarisht është lëshuar në përdorim objekti i parë i përfunduar. Bëhet fjalë për qendrën logjistike me një sipërfaqe prej 3500 metra katror të kompanisë "Globko Logjistik", e cila merret me Shërbime Postare dhe në të njëjtën janë punësuar 40 njerëz të rinj.
Mё shumё...

Janakieski kerkoi që një pjesë e rrugës të re "Rruga e mëndafshit" (Silk Road), të kalon edhe nepër Maqedoni - 12/12/2014
Ministri maqedonas i Transportit dhe Lidhjeve Mile Janakieski prezantoi projektet aktuale të infrastrukturës dhe të transportit në Maqedoni në konferencën ndërkombëtare "Rrugët e mëndafshit: frymëzim dhe mundësi", të mbajtur sot në Stamboll.
Mё shumё...

LAJMËRIM - 10/15/2014
Ministria e Transportit dhe Lidhjeve i fton transportuesit të cilët kanë aplikuar në shpalljen publike për shpërndarjen elektronike të orareve për kryerjen e linjave të autobusëve në transportin ndërkomunal dhe ndërkombëtar rrugor i cili u zhvillua nga 01 deri më 02 tetor 2014, të marrin pjesë në shpërndarjen elektronike publike të linjave për autobus në sallën e konferencave në Qendrën Sportive "Boris Trajkovski" në Shkup, më 16.10.2014 (e enjte) në 10:30.
Mё shumё...

Edhe 15 ditë paraqitje për trajnimin e gjuhës angleze për taksistët - 10/10/2014
Të nderuar, Ju informojmë se në vazhdueshmëri është paraqitja për trajnimin e gjuhës angleze për shoferat e taksive. Afati i fundit për aplikim është 25/10/2014.
Mё shumё...

LAJMËRIM - Deri tek transportuesit që kryejnë transportin ndërkombëtar të mallrave - 10/6/2014
Ju njoftojmë se nga periudha 10.10.2014 (e premte) duke filluar nga ora 00:00 deri në 15.10.2014 (e mërkurë) në ora 24:00 do të kryhet aplikimi vjetor në mënyr elektronike për shpërndarjen e lejeve CEMT për 2015 dhe përgatitjen e një plani individual si rezervimin e licencave individuale për transportin e mallrave për 2015.
Mё shumё...

Komunikatë publike - 9/30/2014
Të nderuar, Ju njohtojmë se Ministria për Transport dhe Lidhje, nesër (1 tetor 2014) do të publikojë shpalljen e miratimit të orareve për linjat e reja ose ndryshim e orarit të linjave të miratuara në linjat ndërkomunale dhe ndërkombëtare për transport të udhëtarëve.
Mё shumё...

Banka Botërore miratoi 70,98 milionë dollarë për përmirsimin e rrjetit rrugor - 9/24/2014
Banka Botërore miratoi një kredi prej 70,98 milionë dollarë për Projektin për rehabilitimin e rrugëve magjistrale dhe regjionale të Republikës së Maqedonisë. Projekti synon të përmirësojë lidhjen e rrugëve të zgjedhura magjistrale dhe regjionale, kryesisht korridoret 8 dhe 10, dhe për të forcuar kapacitetet e Ndërmarjes publike për rrugët shtetërore për çështjet e sigurisë së rrugëve dhe rezistencës ndaj ndryshimeve klimatike.
Mё shumё...

Është rritur numri i udhëtarëve në aeroportet gjatë verës - 9/19/2014
Ju informojmë se në muajin qershor, korrik dhe gusht të vitit 2014 aeroportet në Maqedoni kanë pasur një rritje të numrit të udhëtarëve në krahasim me të njëjtën periudhë në 2013. Gjegjësisht, në këto tre muajt e vitit 2014 të dy aeroportet në vend-aeroportit ne Shkup “Aleksandri i Madh” dhe aeroportit ne Ohër “Shën. Apostol Pavle” janë transportuar gjithsej 430.367 udhëtarë, ndërsa në të njëjtën periudhë të vitit të kaluar janë transportuar 367.473 udhëtarë.
Mё shumё...

Fillon rikonstruksioni i infrastrukturës hekurudhore nga Korridori 10 - 7/9/2012
Qeveria sot e paralajmëroi fillimin zyrtar të rikonstruksionit të infrastrukturës hekurudhore nga Korridori 10, me përgatitje të studimeve projektuese dhe dokumentacionit projektues për pjesët hekurudhore Kumanovë-Deladrovcë, Draçevë-Veles dhe Manastir-Kremenicë. Projekti në vlerë prej 1,4 milionë eurove financohet me 1,24 milionë euro nga IPA komponentet për zhvillim rajonal dhe 200 mijë euro mjete nga Buxheti i Republikës së Maqedonisë.
Mё shumё...