С О О П Ш Т Е Н И Е

до превозниците кои вршат превоз на патници

Потсетување до превозниците кои вршат превоз на патници дека на ден 29.05.2017 година (понеделник) со почеток од 09:00 часот заклучно до 15:00 часот истиот ден ќе се врши аплицирање по електронски пат за одобрување на возни редови за нови линии и за промена на одобрени линии во меѓуопштинскиот и меѓународниот превоз на патници.

Во прилог на соопштението се дадени табелите со ажурирани бази на одобрени возни редови во меѓуопштинскиот и меѓународниот патен сообраќај заклучно со денешен ден.

  Со почит,

Министерство за транспорт и врски


Превземи документација:

линк 1 

линк 2