На последната Седница на Владата на Република Македонија усвоена е Годишната програма за изградба, реконструкција, рехабилитација и одржување на државните патишта за 2018 година на ЈП за државни патишта.

Врз основа на Годишната програма за изградба, реконструкција, рехабилитација и одржување на државните патишта за 2018 година планирани се инвестиции во вкупна вредност од 16 748 600 000 денари и тоа за следните проекти:

  1. Од сопствени средства предвидена е реализација на:

-  Градежни работи на делница Опае – Бељановце – Станчиќ

-  Продолжување и рехабилитација на државен пат А1 делница Неготино-Демир Капија

-  Доизградба на Регионален пат Крак 1 – (Фаза 2) на потег фабрика Вевчанка - Здравствен дом Вевчани

-  Рехабилитација на државен пат 1301, делница Охрид кај бензинската пумпа Билјанини извори - Коњско

-  Рехабилитација делница Сарај- Групчин

-  Рехабилитација Петровец – Миладиновци и Кадино – Хиподром

-  Рехабилитација на делница Битола - Новаци

-  Рехабилитација делница Петровец - Катланово

-  Рехабилитација државен пат Р1202 кружен тек ГП Блато

-  Рехабилитација А3 Јанковец – Ресен – Макази

-  Рехабилитација делница мост Близанско - Калуѓерац

-  Рехабилитација на државен пат Р2234 делница Пршовце - Јегуновце

-  Рехабилитација делница Берово - Струмица

-  Рехабилитација бавна лента Валандовско брдо

-  Рехабилитација делница Гостивар до с. Колари

-  Рехабилитација делница Ропалце – Матејче - Липково

-  Изградба на наплатни станици на автопати (преод Кадрифаково- Арбиново)

-  Санација на мостови на државен пат А2 Гостивар (мост кај с. Здуње) до с.Колари

-  Изградба на мост на државен пат Р2136 на река Пчиња кај Коњаре

-  Санација на горен строј на мостови

-  Санација на свлечишта

-  Осветлување на повеќе клучки и мостови

-  Поставување на сообраќајна сигнализација и опрема на патишта

  1. Со заем од Ексим Банка ќе се реализираат следните проекти:

-  Продолжување на изградба на автопат Кичево –Охрид

-  Продолжување на изградба на автопат Миладиновци – Штип

  1. Со заем од Светска банка ќе се реализираат следните проекти:

-  Регионален пат Р1207, Младо Нагоричане - граница Пелинце, должина 19 км

-  Државен пат А3е, Делчево - Звегор, должина 5 км

-  Државен пат А4, Струмица - Ново Село - МК / БГ граница, должина 20 км

-  Регионален пат Р1106, Јурумлери - Драчево, должина 5 км

-  Регионален пат Р1107, Кавадарци - Росоман, должина 11 км

-  Регионален пат Р1109, Дедели - Фурка - Богданци – Гевгелија, должина 24 км

-  Регионален пат Р1204, Куманово - Свети Николе, должина 25 км

-  Регионален пат Р1209, Тетово - Попова Шапка, должина 15 км

-  Регионален пат Р1302, Делчево - Пехчево, должина 15 км

-  Регионален пат Р1304, Берово - Виница, должина 7 км

-  Регионален пат Р1305, Битола - Демир Хисар, должина 10 км

-  Регионален пат R2131, Драчево - Орешани - Таор, должина 10 км

-  Рехабилитација на државен пат А3 делница Кочани-Делчево

-  Санација на свлечишта Лот 1 Тетово - Попова Шапка, Маврово - Дебар, Гостивар - Кичево

-  Санација на свлечишта Лот 2 Лакавица – Неготино, Делчево - Берово, Битола - Новаци

-  Проект за проценка на безбедноста на патиштата –IRAP

-  Изградба на експресен пат делница Ранковце-Крива Паланка

  1. Со заем од Европската банка за обнова и развој ќе се реализираат следниве проекти:

-  Реконструкција на обиколница Кочани

-  Прoширување на левиот коловоз и реконструкција на двата коловози на патен правец Катланово-Петровец

-  Реконструкција на автопатска делница Миладиновци-Петровец

-  Реконструкција на автопатската делница Хиподрoм - Петровец

-  Реконструкција на автопатска делница Миладиновци-Хиподром

-  Реконструкција на патен правец Пробиштип–Крупиште

-  Реконструкција на патен правец Маврови Анови-Жировница

-  Реконструкција на трета лента на патен правец Фаришка клисура -Прилеп

-  Реконструкција на патен правец Штип–Радовиш, должина 20 км

-  Реконструкција на патен правец Кривогаштани-Крушево

-  Реконструкција на патен правец Карпалак - Желино

-  Реконструкција на патен правец Крива Паланка-Ранковце

-  Реконструкција на патен правец Скопје-Блаце

-  Реконструкција на патен правец Подмољњ-Струга-Ќафасан 

-  Реконструкција на патен правец Куманово- Свети Николе

-  Реконструкција на патен правец Битола-Меџитлија

-  Реконструкција на патен правец Битола-Демир Хисар

-  Реконструкција на патен правец Крушево - Демир Хисар

-  Реконструкција на патен правец Катланово-Велес

-  Реконструкција на патен правец Куманово-Опае

-  Реконструкција на патен правец Велес-Градско-Неготино-Демир Капија

-  Реконструкција на патен правец Никуштак-Куманово

-  Реконструкција на патен правец Другово-Демир Хисар

-  Реконструкција на патен правец Македонска Каменица-Саса

-  Реконструкција на патен правец Кичево-Македонски Брод

-  Реконструкција на патен правец Узем-Тораница

-  Изградба на спој на експресен пат Велес – Кадрифаково со постојан регионален пат 1204

-  Проект за воведување на електронски систем за наплата на патарини на Коридор 10

-  Изградба на експресен пат Градско - Прилеп, делница Фаришка - Дреновска клисура

-  Изградба на експресен пат Штип – Кочани

-  Изградба на експресен пат Штип – Радовиш

-  Воведување на дигитална архива

  1. Инвестиционо одржување на патишта кои ќе се реализираат преку договорот со ЈП Македонија пат
  1. Изработка на проектна документација и надзор над градежните работи на државните патишта (изработка на физибилити студии, инфраструктурни проекти, студии за животна средина, основни проекти, како и надзор на изградбата и одржувањето на патиштата).

Владата на Република Македонија интензивно ќе продолжи со изградба и реконструкција на патната инфраструктура со цел да се стимулира економскиот раст и развој на земјата.