Започна реконструкција на регионалниот пат Корешница – Бистренци

Објавено во: Галерија