Содржини

Огласна Табла / Јавни огласи

Формулар за неспроведување стратекиска оцена

Формулар за неспроведување стратекиска оцена
Огласна Табла / Јавни огласи

Одлука за неспроведување стратегиска оцена за ДУПД за железнички граничен премин Табановце

Доставување на формулар за определување на потребата од спроведување, односно неспроведување на стратегиска оцена на животната средина и Одлука за неспроведување на стратегиса оцена на животната средина
Огласна Табла / Јавни огласи

Доставување на формулар за определување на потребата од спроведување, односно неспроведување на стратегиска оцена на животната средина и Одлука за неспроведување на стратегиска оцена на животната средина

Доставување на формулар за определување на потребата од спроведување, односно неспроведување на стратегиска оцена на животната средина и Одлука за неспроведување на стратегиска оцена на животната средина