Содржини

Огласна Табла / Јавни огласи

Извештај за стратегиска оцена врз животната средина за локалитет Кокино, општина Старо Нагоричане

Извештај за стратегиска оцена врз животна средина за Државна урбанистичка планска документација за локалитет Кокино, КО Кокино, општина Старо Нагоричане.
Огласна Табла / Испити

ИСПРАВКА : ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТОТ ЗА ДОБИВАЊЕ НА СЕРТИФИКАТ ЗА УЧЕСТВО НА ВОЗАЧИТЕ ВО МЕЃУНАРОДНИОТ ПАТЕН СООБРАЌАЈ

ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТOТ ЗА ДОБИВАЊЕ СЕРТИФИКАТ ЗА УЧЕСТВО НА ВОЗАЧИТЕ ВО МЕЃУНАРОДНИОТ ПАТЕН СООБРАЌАЈ КОЈ СЕ ЗАКАЖАНИ ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА 21.11.2016 ГОДИНА ВО 11:00/ 13:00/ 15:00 ЧАСОТ СЕ ОТКАЖАНИ